Marknadsföring

Marknadsföring är grunden till ditt företags kännedom och framgång. Vi kan hjälpa dig att sprida ditt varumärke till rätt målgrupp ökar försäljning och popularitet. 

Google 

Google erbjuder många olika annonsformat som är effektiva sätt för att marknadsföra ditt företag. Framförallt når du kunderna när de letar efter mer information och vet på så sätt att du har ett intresse för det du vill erbjuda. Vi hjälper dig att hitta rätt annonsformat, analysera och publicera. Vi jobbar med både SEO, SEM och CRO och är redo att ta oss an SGE.  Vi har förstås kompetens för GA4 och Looker Studio.

Sociala medier

Sociala medier är ett mycket effektivt tillvägagångsätt för att marknadsföra sitt företag. Oavsett hur stort eller litet, nytt eller etablerat ditt företag är har du lika stor chans att få en stor publik och rätt effekt. På sociala medier finns det en stor mängd möjligheter att få din publik att växa snabbt för att stötta säljmål och lojalitet. 

Bard, Chat GPT och Meta Sandbox

Vi kan alla nya Ai-verktyg som kan generera texter, analys och bilder och kan utbilda ditt team eller installera funktioner så att generativ Ai blir en del av dina system och arbetsprocess. Vi tar även fram policy och lär ut hur du använder Ai på ett ansvarsfullt sätt som också följer GDPR och andra lagar. 

Vill du att vi inte arbetar med stöd av Ai är det förstås fullt möjligt.